Europejski fundusz

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: “Unieruchomienie innowacyjnej działalności świadczącej usługi regeneracji ( czyszczenia ) filtrów DPF” mająca na celu podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług regeneracji (czyszczenia) filtrów DPF, poprzez zakup niezbędnej maszyny oraz utworzenie jednego miejsca pracy do czasu założenia wniosku o płatność transzy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD “Dolina Karpia”


Ekomuzeum Doliny Karpia Zaprasza

Każdy z naszych klientów który odwiedzi Ekomuzeum Doliny Karpia może otrzymać zniżkę -10%.

Odwiedź Ekomuzeum Doliny Karpia. Wrzuć zdjęcia z ekomuzeum na Swój profil facebook lub fanpage przed dostarczeniem do nas filtra. Poinformuj nas o tym i otrzymaj zniżkę 10% !

Strona ekomuzeum


KRÓLESTWO KARPIA ZATORSKIEGO

Dolina Dolnej Skawy

Malowniczy obszar z licznym kompleksem stawów hodowlanych,

położony w mezoregionie Doliny Górnej Wisły. Część terenów, szczególnie tych położonych w dolinie Skawy i Wisły, to niziny, ale występują tutaj także tereny wyżynne jak i pagórkowate. Głównymi typami gleb w Dolinie Dolnej Skawy są niesamowicie żyzne gleby brunatne, bielicowe oraz mady. W dolinie na wysokiej głębokości znajdują się duże pokłady węgla kamiennego.

Dolina Dolnej Skawy została objęta programem NATURA 2000 jako obszar specjalnej ochrony ptaków. Znajdują się tu liczne żwirownie z wyspami, na których chętnie osiedlają się ptaki. Żyją tu takie gatunki, jak podgorzałka, bączek, ślepowron, mewa czarnogłowa, rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, podróżniczek, perkozek, perkoz dwuczuby, perkoz zausznik, perkoz rdzawoszyi, gęś gęgawa, krakwa, cyranka, hełmiatka, głowienka, czernica, kokoszka, sieweczka rzeczna, krwawodziób, mewa śmieszka, mewa białogłowa oraz zimorodek.

Kompleksy stawowe Przeręb

kompleksy złożone z 23 stawów zajmujące 461 ha powierzchni, położony na granicy Zatora i Przeciszowa, należy do największych w Dolinie Karpia . Największym ze stawów jest Pilawa. W porównaniu z pozostałymi kompleksami, tutejsze zbiorniki są silnie zarośnięte szuwarami i roślinnością wodną. Hoduje się tutaj głównie karpia oraz inne gatunki ryb: szczupaka, jazia, leszcza i lina. W gospodarstwie Przeręb hodowla ryb prowadzona jest tradycyjnymi sposobami stawy są ostojami ptaków i roślin. Szczególnie ptaków wodno-błotnych takich jak ślepowron, hełmiatka, bączka, bąk oraz zielonka


TRASY ROWEROWE

Wiślana trasa rowerowa to częściowo istniejący szlak rowerowy, biegnący wzdłuż Wisły, łączący Beskidy z Bałtykiem. Ma liczyć ok. 1200 km. Obecnie nie wszystkie odcinki są wykończone. Można już podróżować odcinkiem śląskim i kujawsko-pomorskim oraz małopolskim przebiegającym przez Dolinę karpia

Przez dolinę przebiega również część szlaku EuroVelo którego całkowita długość ma wynosić ponad 70 tysięcy km. EuroVelo mają sprzyjać rozwojowi turystyki rowerowej na całym kontynencie; budowane są w oparciu o już istniejącą sieć lokalnych, regionalnych oraz krajowych ścieżek i tras rowerowych, łącząc je w jeden system. Przez dolinę karpia przebiegają szlaki EV4 i EV11.


FESTIWAL DOLINY KARPIA

Festiwal doliny karpia to prawdziwe wydarzenie sezonu. Organizowany przez gminy znajdujące się na terenie doliny karpia od lat. Organizowane są różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, kiermasze oraz pokazy i wystawy. Na zatorskim Jarmarku Regionalnym będą mogli Państwo zakupić lokalne produkty. Nie zabraknie ciekawych pokazów oraz warsztatów.

Aktualności doliny karpia